versiunea rusă Elbit rus
versiune în limba engleză Elbit eng

DESPRE COMPANIE
DOCASH

ELBIT - PRODUSE HARDWARE ŞI SOFTWARE

Compania DoCash®

Marca comercială a echipamentului profesionist pentru operare cu numerar
este elaborată de compania germană DoCash GmbH în comun cu departamentul R&D (de cercetări şi dezvoltare)
a companiei ruse «Gamma-Centru»

aIstoricul companiei Grupul de companii DoCash GmbH îşi începe istoria sa din anul 2007, când în Marea Britanie şi în Germania au fost elaborate şi înregistrate un şir de brevete, legate de tehnologiile de producere a echipamentelor pentru procesarea banilor lichizi. Drept imbold pentru crearea companiei a servit experienţa acumulată în anii 90 şi la începutul anilor 2000 de către marii distribuitori de echipament bancar în Rusia şi în ţările CSI în domeniul elaborării şi implementării soluţiilor tehnologice de procesare a banilor lichizi.

Astăzi, graţie unei largi reţele de distribuitori, ce a crescut într-un timp record până la zeci de companii în ţările Europei, Asiei şi Africii, produsele cu marca DoCash sunt cunoscute consumatorilor în diferite părţi ale lumii. Grupul promovează activ brandul său la cele mai mari expoziţii internaţionale, dezvoltă propriul centru R&D.

În anul 2010, cu scopul optimizării proceselor logistice, conducerea companiei a luat decizia de a înregistra sediul Grupului în Germania.

bSfera de activitate Produsele fabricate cu marca DoCash® reprezintă un spectru larg de echipamente bancare, ce corespund necesităţilor instituţiilor financiare de diferite niveluri şi altor întreprinderi, unde sunt necesare maşini testate în timp pentru operare cu bani lichizi la toate etapele de procesare a acestora. Printre acestea se numără:

 • băncile naţionale şi de stat;
 • băncile comerciale mari;
 • întreprinderile de comunicaţie poştală;
 • centrele de încasări;
 • trezoreriile;
 • serviciile vamale;
 • cazinourile şi centrele de jocuri;
 • unităţile de comerţ cu amănuntul;
 • unităţile sferei de deservire;
 • întreprinderile de transport de pasageri etc.
Misiunea companiei constă în a contribui la accelerarea rulajului banilor lichizi şi la reducerea cheltuielilor pentru organizarea acestuia prin promovarea tehnologiilor moderne în sfera procesării mijloacelor băneşti.

cProducţie proprie La elaborarea tehnicii DoCash se recurge atât la tehnologii sigure, testate în timp, cât la cele mai avansate soluţii în producerea echipamentului bancar pentru procesarea banilor lichizi.

Produsele fabricate cu marca DoCash®, reprezintă o gamă largă de echipamente speciale pentru procesarea banilor lichizi şi păstrarea valorilor: detectoare de valută, numărătoare de bancnote şi maşini de banderolat bancnote, casieri electronici şi numărători de monede, echipament de dirijare a cozilor, echipament pentru depozitare şi multe altele.

Tehnica DoCash este produsă în baza propriei subdiviziuni de producţie şi a întreprinderilor contractuale din Europa şi Asia. În anul 2010, cu scopul optimizării proceselor logistice, conducerea companiei a luat decizia de a înregistra sediul Grupului în Germania.

Echipamentul DoCash înseamnă:

 • simplitate şi comoditate în exploatare;
 • componente electrice fiabile;
 • subansamblu mecanic sigur în funcţionare;
 • tehnologii inovaţionale;
 • preţuri competitive;
 • calitate europeană;
 • design modern;
 • ergonomicitate;
 • durabilitate.
Drepturile de proprietate asupra mărcii comerciale aparţin companiei DoCash GmbH (Germany) şi sunt protejate de legislaţia internaţională.
INFORMAŢII DE CONTACT
elbit SRL

Office : str. Gheorghe Asachi, 25/3, Chişinău, Moldova