Recunoaşterea
semnelor de circulaţie

ELBIT - PRODUSE HARDWARE ŞI SOFTWARE

Funcţia recunoaştere semne de circulaţie (TSR)

Tehnologie inovaţională - Recunoaştere semne de circulaţie / limite de viteză.

Mobileye® recunoaşte toate semnele de limitare a vitezei, "citeşte" viteza de pe indicator şi transmite informaţia la software-ul Mobileye's CAN, canale alte echipamente integrate.

Mobileye® «distinge» semnele de limitare a vitezei (inclusiv panourile electronice de semnalizare), recunoaşte limita de viteză de pe indicator şi o comunică sistemului de monitorizare CAP.

Datorită acestei particularităţi a sistemului Mobileye, sistemul de monitoring CAP va compara viteza efectivă a automobilului cu limita de viteză stabilită şi va comunica despre depăşirea ei, dacă există.

Funcţia Mobileye recunoaştere semne de circulaţie

Recunoaştere semne de circulaţie

spot de prezentare Mobileye®

Recunoaştere semne de circulaţie

Mobileye® «distinge» semnele de limită a vitezei (inclusiv panourile electronice de semnalizare), recunoaşte limita de viteză de pe indicator.
Mobileye recunoaştere semne de circulaţie

Funcţia TSR este menită să asiste şoferul, anunţându-l şi avertizându-l despre semnele de circulaţie, care pot fi întâlnite pe tronsonul respectiv al drumului.

Exemple de astfel de semne sunt indicatoarele "limitare de viteză" sau "depăşire interzisă". Sistemul îi ajută şoferului să menţină viteza în limitele normei, să respecte instrucţiunile traficului rutier şi alte restricţii.

Funcţia Mobileye® TSR a devenit disponibilă din anul 2008 pentru automobilul BMW seria 7 şi sistemele de navigare prin satelit, împreună cu funcțiile de avertizare de depăşire a marcajului şi control inteligent al farurilor.

Sistemul detectează şi interpretează diverse semne de circulaţie, utilizând doar informaţie vizuală, şi a atins o precizie înaltă în recunoaşterea semnelor de circulaţie. Sistemul utilizează camera de recunoaştere a obiectelor şi poate fi suplinită cu date din hărţile digitale ale sistemului de navigare. Astfel i se adaugă siguranţă, mai ales, în cazurile când sistemul nu poate asigura furnizarea informației necesare.

Sistemul TSR Recunoaşte limitele de viteză în diferite condiţii de mediu, în orice condiţii meteorologice. În plus, această funcţie poate recunoaşte semnele de circulaţie specifice unei ţări.

Devenind mai performant şi dezvoltându-se, sistemul Mobileye îşi va extinde diapazonul semnelor de circulaţie, pe care le va putea detecta, drept răspuns la solicitările producătorilor de automobile.
INFORMAŢII DE CONTACT
elbit SRL

Office : str. Gheorghe Asachi, 25/3, Chişinău, Moldova