Far inteligent
de fază lungă

ELBIT - PRODUSE HARDWARE ŞI SOFTWARE

Funcţia control inteligent al farurilor (IHC)

Funcţia IHC comută automat la timp faza lungă / faza scurtă a farurilor, fără a orbi alţi participanţi la trafic.

Dirijează farurile automobilului, comutând automat lumina din faza scurtă în cea lungă pe drumuri întunecoase fără circulaţie în sens opus.

Mobileye aprinde automat faza lungă şi o închide la momentul potrivit, ferindu-l pe şofer de o posibilă orbire cu farurile şi de alte accidente.

Se aplică la orice vehicul ca parte a programului în serie. Compania Mobileye® continuă studiile şi elaborările pentru perfecţionarea funcţiilor, inclusiv a funcţiilor de fază lungă inteligentă. Avantajele funcţiei IHC sunt evidente atât pentru şofer, cât şi pentru ceilalţi participanţi la traficul rutier, deoarece lumina orbitoare a farurilor automobilului venind din faţă este din cauzele principale ale accidentelor.

funcţia control inteligent al farurilor

Control inteligent al farurilor

spot de prezentare Mobileye®

Control inteligent al farurilor

Mobileye® aprinde automat faza lungă şi o închide la momentul potrivit, ferindu-l pe şofer de o posibilă orbire cu farurile şi de alte accidente.
Mobileye aprinde automat faza lungă

Funcţia IHC îi ajută şoferului să dirijeze faza lungă şi să opereze cu ea corect prin comutarea automată din fază scurtă în fază lungă, dacă pe un drum neiluminat în imediata apropiere de automobilul dvs. nu este vreun vehicul.

Când este activată funcţia IHC? Funcţia IHC este activată pe timp de noapte, când pe drumul neiluminat în imediata apropiere de automobilul dvs. nu este vreun vehicul.

Când funcţia IHC nu se comută în fază lungă?

Întotdeauna când sistemul detectează luminile posterioare de gabarit ale vehiculului dinainte la o distanţă de până la 400 m. Sistemul este capabil să urmărească deplasarea vehiculului cu mult peste limitele acestei distanţei.

Întotdeauna când sistemul detectează un vehicul venind din faţă de la o distanţă de 800 de metri.

Când automobilul dvs. intră într-o zonă bine iluminată (urbană) şi când sistemul detectează felinarele stradale.

Informaţii relevante

  • Funcţia este disponibilă doar la unele modele Mobileye.
  • Funcţia IHC funcţionează numai dacă a fost activată la instalarea sistemului.
  • Este aplicabilă doar în unele zone geografice.
IHC Include funcţia de detectare a ceţii.
INFORMAŢII DE CONTACT
elbit SRL

Office : str. Gheorghe Asachi, 25/3, Chişinău, Moldova